Postup při oznámení týraní zvířete

1.) Zjistit přesnou adresu místa, kde je zvíře týráno a pokud možno jméno majitele zvířete, není-li totožný s tím, který zvíře týrá, tedy i jméno reálného pachatele, v ideálním případě událost vyfotografovat.

2.) Oznámit svou stížnost stručným popisem události, uvést datum, čas a místo události, zhotovit aspoň 4 kopie.

3.) S tímto písemným oznámením se obrátit nejlépe osobně či doporučenou zásilkou na příslušný Obecní úřad, Městskou policii, příslušnou Městskou či Krajskou veterinární správu a na příslušné místní oddělení Policie ČR.

4.) Nechat si na vlastní kopii potvrdit datum převzetí oznámení či schovat poštovní ústřižek.

5.) Ideální je zároveň poslat či předat zprávu do novin, eventuelně do TV.

Úřady státní správy a samosprávy jsou ze zákona povinny odpovědět do 30 dní, místu příslušné veterinární správy jsou ze zákona povinny případ zkontrolovat a potvrdí-li se, že se jedná o přestupek zákona stanovit pokutu, jedná-li se o trestný čin, podat trestní oznámení. Městské či Místní úřady jsou povinny na návrh veterinární správy udělit pokutu, event. zvíře odebrat a umístit do útulku. Městská policie provádí odebrání zvířete za asistence příslušného úředníka MÚ. Náklady za výkon úřední moci, náklady za eventuelní léčení zvířete, jakož i za jeho pobyt v útulku, nese majitel zvířete, neboť je ze zákona, jako jeho vlastník, za ně odpovědný. Policie ČR je ze zákona povinna kontrolovat dodržování zákonů, tedy i zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaného zákonem č. 77/2004 Sb. 

Pražský spolek ochránců zvířat

Pujmanové 1219,

140 00 Praha 4

tel. fax: 224 731 609

mobil: 602 106 178

e-mail: info (at) pszo­.org

 

Společnost za práva koček

Na Bluku 431

252 28 Černošice

tel. zázn a fax: 257 923 106

mobil 737 601 008

e-mail: prava.kocek (at) a­tlas.cz

 

Svoboda zvířat

Bubenečská 7

160 00 Praha 6

tel: 224 348 715

e-mail szpraha (at) vol­ny.cz.

 

zdroj:

http://www.bul-a-terieri.estranky.cz